शनिबार ०८ माघ २०७८

सरकारले नागरिकता ऐन-२०६३ संशो,धन गर्न जा`री गरेको अध्यादेशमा आमाको नामबाट मात्र वं,शजको नागरिकता पाउन बाबुको पहि`चान नभएको स्वघो`षणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसो`बास गरेको र बाबुको प`हि`चान हुन नसकेको व्यक्तिको ह`कमा, निजको बाबुको पहि`चान हुन नसकेको व्य`हो`राको नि`जले वा निजका आमाले गरेको तो`किए बमो`जिमको स्वघो`ष`णा गरे’ आमाको नामबाट वंशजकै ना`गरिकता पाउने अ`ध्या`देशमा भनिएको छ।

तर त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृ`त्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको प्र,माण देखाएर निवेदकले नै बावुको पहि`चान नभएको स्वघोष`णा संल`ग्न गरे पनि उसले वं`शजको आधारमा नागरि,कता पाउनेछ।

यो व्यवस्था संसदको राज्यव्यवस्था समितिले छलफल गरेर टुंग्या`एको नागरिकता सम्बन्धी विधे`य`ककै व्यवस्था हो। समितिले टुं`गा`एर संसदमा पेश गरेको विधे`यकमा ‘तो,किए बमोजिमको’ भन्ने शब्दावली नरहेको एक सांसदले बताए।

यो व्यवस्थाले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन बाबुको पहिचान अनिवार्य गर्छ र यसले महिलाको नागरिकको स्व,त,न्त्र है,सि,यत न,का,र्छ भनेर महिला सांसद तथा महिला अधिकारकर्मीहरूले वि`रोध गर्दै आएका छन्।

संविधानले आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने उल्लेख गरेको छ। त्यसैले जसरी बाबुले आफ्ना सन्तानलाई आफ्नो नामबाट मात्र नागरिकता दिला,उन सक्छन्, आमाले पनि त्यसरी नै आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दि,ला,उन पाउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

अहिले आएको अध्यादेशले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिन तीनवटा स`र्त तोकेको छ।

पहिलो, नेपालमै जन्म भएको हुनुपर्‍यो।दोस्रो, नेपालमै बसो`बास गरेको हुनुपर्छ।

तेस्रो, बाबुको पहि,चान नभएको हुनुपर्छ।

यी सर्त पूरा भए पनि सरकारले तो,केको भाषामा स्वघोष`णा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब स्वघो`षणा कस्तो हुनुपर्छ भनेर सरकारले बनाउने नागरिकता सम्बन्धी नियमावली वा निर्देशिकामा तोकिने छ।

बाबुको पहिचान नभएको भन्दै गरेको स्वघोषणा गलत ठह`रिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मको कै`द स`जाय वा एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरि`वाना वा दुवै स,जा,य हुन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। झु,टो स्वघो,षणाबाट नागरिकता लिइएको ठ,ह,रे र,द्द हुने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।

यसरी आमाको नामबाट नागरिकता लिएको व्यक्ति पछि विदेशी बाबुको सन्तान ठह,रियो भने उसको वंशजको नागरिकता र`द्द हुने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिले बाबुको देशको नागरिकता नलिएको भनेर तोकि,ए बमोजिमको

स्वघो`षणा गरे अं`गीकृ`त नागरिकता पाउने अध्यादेशमा उल्लेख छ। तर नेपाली बाबु र विदेशी आमाबाट जन्मेको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछन्। यो संविधानकै व्यवस्था हो। सेतोपाटि बाट


Last Updated on: May 24th, 2021 at 6:59 am
६०९ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया