घरमा यी चिज राख्नुहोला कहिल्यै पैसाको अभाव हुनेछैन

वस्तु शास्त्र जीवनमा निकै ठुलो अर्थ राख्छ ,तपाई दिन भरी कयौँ काम गर्नुहुन्छ ताकि लक्ष्मी माता खुशि भएर तपाईको..